Kvinnorna bakom

Runt Svenska Hem fanns ett nätverk av intelligenta, roliga och kapabla kvinnor som ville ut ur en traditionell kvinnovärld. De arbetade passionerat för social rättvisa, rösträtt och fred. De såg sig inte som särskilt modiga. Tvärtom – det var med ängslan de startade sin butik. I en tid då kvinnor varken var myndiga eller hade rösträtt gav de sig ut på en stenhård marknad. Men de brann för kooperationen som ”den fredliga revolutionen” och drömde om ett nytt, jämlikt samhälle.

Nästan alla den tidens välkända kvinnor slöt upp kring affären – Elin Wägner, Ellen Key, Harriet Bosse, Anna Wisborg-Johansson, Elisabeth Tamm, Karin Larsson, Emma Zorn, Karolina Widerström och Selma Lagerlöf.

Var kanske din egen släkting medlem? Kolla medlemsförteckningen från 1912-1916 på Latona Ord & Tons hemsida.

Läs mer om Svenska Hems pionjärer Anna Whitlock, Kerstin Hesselgren,  Emilia Broomé, Ina Almén och Ezaline Boheman här.