Hökens gata 8

Eva Kaijser och Monika Björk har skrivit boken om Svenska Hem. Här vid uppsättningen av en av minnesskyltarna

I september 1910 var det dags att öppna en ny butiksfilial. Denna gång på Södermalm. Även här blev det en vacker och ljus butik med två olika avdelningar och en rymlig källare. Kvinnorna i Svenska Hem såg kooperationen som en ”fredlig revolution” som kunde sammanföra människor från skilda samhällsklasser till det gemensammas bästa. För att nå ut till arbetarklassens kvinnor satsade man på denna lokal mellan Slussen och Mosebacke Torg. Från och med nu tog också medlemsökningen fart och Svenska Hem var snart Sveriges största konsumtionsförening.